Unthreaded

Enokanalni video; 2’55”

Video prikazuje papirnato podlago spleteno iz papirnatih trakov. Posamezne črke zapisane na trakovih se s premikanjem le-teh prikazujejo in izginjajo v različnih zaporedjih in tako tvorijo različne vsebine. Vsebino celotnega videa sestavlja en stavek, kontekst pa se spreminja glede na postavitev prikazanih besed.


One-channel video; 2’55”

Video shows a paper background made of woven paper bands. Individual letters written down on these bands only show when they move and disappear in different sequences therefore forming different words and content. The content of the entire video consists of a single sentence, therefore the context changes depending on the placement of the displayed words.