Madeži; naftni in drugi

Edicija razglednic Naftni madeži je nastala v času rezidenčnega bivanja v Hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu. Privlačne mavrične podobe naftnih madežev natisnjene na fotografije pokrajine in detajlov morskih motivov, prekinjajo besedila, ki izpostavljajo problematiko naftnih razlitij iz potopljenih plovil, ki v svojih trupih nosijo neizkoriščeno nafto, le-ta pa s počasnim rjavenjem železa uhaja na površje. Edicija razglednic vzpostavlja moment neujemanja in neskladja med videno podobo in njeno vsebino, ki razkriva drugi vidik napredka in izpostavlja tisto kar je pod površjem-ostanek preteklega, ki uhaja in postaja del prihodnosti.

Grafična dela so bila natisnjena kot razglednice, izpolnjena in poslana na različne naslove.

Madeži; naftni in drugi – je projekt v teku, ki se razvija skozi čas in z ljudmi, ki prejmejo razglednice.


The edition of postcards  Oil stains and others was created at the time of residential stay at the house of Alojz Kocjančič in Kubed (Slovenia). Attractive rainbow forms of oil stains screenprinted onto taken photos of landscape and sea motifs break up scripts which highlight issues with oil leaks from submerged vessels, which with their troops carry unused oil. With the slow rust of metal the oil slowly escapes to the surface. The postcard edition establishes a moment of mismatch and inconsistency between the image seen and its content, revealing another aspect of progress and highlighting what is beneath the surface- a remnant of the past that is leaking and becoming a part of the future.

Graphic works were printed as postcards, filled out and sent to different addresses.

Oil stains and others – is an ongoing project that has been evolving over time and with people who has been receiving postcards.


KUB-R, skupinska razstava avtorjev umetniške rezidence, Skladišče Libertas, Koper, 12. 11.-3. 12. 2021


Taljenje, Galerija Alkatraz/8. festival Reciklart, Ljubljana, 10.8.-13.8.2022

foto: Nina Pernat