O avtorici / About

Ulla Žibert (1988, Trbovlje) je leta 2015 diplomirala iz kiparstva pod mentorstvom prof. Jožeta Baršija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani. Deluje v polju vizualne umetnosti, večinoma v mediju slikarstva in grafike, kjer se osredotoča na reinterpetacijo navidez običajnih vsakodnevnih pojavov. Gradi in razvija vsebine, ki preizprašujejo samoumevnost vsakdanjih privzetosti in tako v svoja dela vnaša tako družbena kot tudi ekološka vprašanja. V dela pogosto vključuje tekst in besedne igre. Skozi manipulacijo jezika tako ustvarja situacije, ki raziskujejo odnos med jezikom, podobo in pomenom.

Svoja dela predstavlja na skupinskih in samostojnih razstavah. Med njimi velja omeniti samostojno razstavo Can have so forget about sea swallowing plastic (Galerija R SPACE, Ljubljana, 2022) ter skupinski razstavi Odtisi in vtis 2 (MGLC, Ljubljana, 2022) in Tja in nazaj (Galerija Faur Zsófi, Budimpešta/Madžarska, 2022). Za svoje delo je prejela priznanja in nagrado Grand Prix Ex-tempora Piran, njeno delo je uvrščeno tudi v javne in zasebne zbirke.

Živi in ustvarja med Trbovljami in Ljubljano.

Samostojne razstave:

2023- Skozi prostore zamika; Galerija Alma Medana, Dobrovo v Brdih
2023- Dialog; Tiho/zau/žitje, Galerija DobraVaga, Ljubljana
2022- Can have so forget about sea swallowing plastic, Galerija R SPACE, Ljubljana
2021- To ni/ To je, Galerija Layerjeva hiša, Kranj
2020- To ni/ To je, Galerija SIMULAKER, Novo mesto
2019- Senci verjameš četudi je popolnoma izmišljena, Galerija TIR, Nova Gorica
2015- Vertex/kapsula 46: Zahteva po špekulativnem, Galerija DDT, Trbovlje, (soavtorji: Klemen Zupanc, Arnož Božič, Patricija Baš)

Skupinske razstave:

2023- Complex planet/Planeta complejo, MAAC/Muzej antropologije in sodobne umetnosti, Guayaquil, Ekvador
2023- Re/mind/ers, 9. festival Reciklart, Galerija Alkatraz, Ljubljana
2022- Tja in nazaj, Lisztov inštitut-Madžarski kulturni center, Ljubljana
2002- Traceback(), Galerija Y, Ljubljana
2022- Terra in trasformazione, Magazzino 26, Porto Vecchio-Trst, Italija
2022- Taljenje, 8.festival Reciklart, Galerija Alkatraz, Ljubljana
2022- Back and forth, Galerija Faur Zsófi, Budimpešta, Madžarska
2022- Odtisi in vtisi 2, razstava sodobne slovenske grafične produkcije zadnjih treh let, MGLC, Ljubljana
2022- REZ!, projekcija video del avtorjev in avtoric delavnice aktivističnega filma, Galerija Škuc, Ljubljana
2021- KUB-R, skupinska razstava avtorjev umetniške rezidence, Skladišče Libertas, Koper
2021- Vsi smo popolni začetniki, AIR4 edicija, Ravnikar Gallery space, Ljubljana
2021- Corpologies II, Galerija Ospicio Giovanni Artisti, Rim, Italija
2020- Poštna umetnost 2020, spletna razstava, Galerija UGM Maribor, Maribor
2020- Umetnost na čakanju, razstava plakatov, Layerjeva hiša, Kranj
2020- »Za narodov blagor«, 6. festival RECIKLART, Galerija Alkatraz, Ljubljana
2020- Corona! Shut down?, spletna razstava, NewMediaFest2020, (soavtor: Manuel Brajnik)
2019- PRIMAVERA vabljeni mladi 2019, Galerija DLUM, Maribor
2018- Interaktivni projekt/ Triglav po Triglavu, spletna razstava, MG+MSUM, (soavtor: Klemen Zupanc)
2017- 52. mednarodni slikarski Ex tempore Piran, Mestna galerija Piran, Piran
2015- Luciano Benetton Collection-Imago Mundi, zbirka, (soavtorja: Klemen Zupanc, Arnož Božič)
2015- 50. mednarodni slikarski Ex tempore Piran, Mestna galerija Piran, Piran

Nagrade:
2017- Velika nagrada grand prix po izboru strokovne žirije 52. mednarodnega slikarskega ex-tempora Piran, Obalne galerije
2011- Priznanje letniku Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za odlične študijske dosežke v akademskem letu 2011/12
2007- Priznanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za odlične študijske dosežke v akademskem letu 2007/08

Rezidence:
2021, Hiša Alojza Kocjančiča, Kubed, “Madeži; naftni in drugi”, Mestna občina Koper, Visit Koper, Društvo skala Kubed


Ulla Žibert (1988, Trbovlje) is a visual artist, who works as a painter and printmaker. She graduated in sculpture from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in 2015. Her work, which attempts to reinterpret the seemingly ordinary everyday phenomena, questions the indisputable everyday defaults and tackles social as well as ecological issues. Her works often include texts and wordplay in which she manipulates words, thus creating situations that explore the relationship between language, image and meaning.

She has presented her works in group and solo exhibitions. Her most important exhibitions include her solo exhibition Can have so forget about sea swallowing plastic (R SPACE Gallery, Ljubljana/Slovenia, 2022) and group exhibitions Prints and impressions 2 (MGLC, Ljubljana/Slovenia, 2022) and Back and Forth (Faur Zsófi Gallery, Budapest/Hungary, 2022). She received the Ex-tempore Grand Prix (Piran/Slovenia, 2017) for her work, and her works have been included in public and private collections.

She lives and works in Trbovlje and Ljubljana.

Solo exhibitions:

2023- Skozi prostore zamika/Through places of alteration, Alma Medana Gallery, Dobrovo v Brdih, Slovenia
2023- Dialog; Tiho/zau/žitje, DobraVaga Gallery, Ljubljana, Slovenia
2022- Can have so forget about sea swallowing plastic, R SPACE Gallery, Ljubljana, Slovenia
2021- To ni/ To je, Layerjeva hiša Gallery, Kranj, Slovenia
2020- To ni/ To je, SIMULAKER Gallery, Novo mesto, Slovenia
2019- Senci verjameš četudi je popolnoma izmišljena, TIR Gallery, Nova Gorica, Slovenia
2015- Vertex/kapsula 46: Zahteva po špekulativnem, DDT Gallery, Trbovlje, Slovenia (co-authors: Klemen Zupanc, Arnož Božič, Patricija Baš)

Group exhibitions:

2023- Complex planet/Planeta complejo, MAAC/Anthropological and Contemporary Art Museum, Guayaquil, Ecuador
2023- Re/mind/ers, 9th Reciklart festival, Alkatraz Gallery, Ljubljana, Slovenia
2022- Tja in nazaj, Liszt Institute-Hungarian Cultural Centre, Ljubljana, Slovenia
2002- Traceback(), Y Gallery, Ljubljana, Slovenia
2022- Terra in trasformazione, Magazzino 26, Porto Vecchio-Trieste, Italy
2022- Taljenje, 8th Reciklart festival, Alkatraz Gallery, Ljubljana, Slovenia
2022- Back and forth/ Oda Vissza, Faur Zsófi Gallery, Budapest, Hungary
2022- Prints and impressions 2, exhibition of contemporary Slovenian graphic arts production from the last three years, MGLC, Ljubljana, Slovenia
2022- REZ!, screening of video works produced by the authors of the activist film workshop, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia
2021- KUB-R, Libertas warehouse, Koper, Slovenia
2021- We are all absolute beginners, AIR4 edition, Ravnikar Gallery space, Ljubljana, Slovenia
2021- Corpologies II, Ospicio Giovanni Artisti Gallery, Rome, Italy
2020- Poštna umetnost 2020, online exhibition, UGM Gallery, Maribor, Slovenia
2020- Umetnost na čakanju-razstava plakatov, Layer house Gallery, Kranj, Slovenia
2020- “Za narodov blagor”, 6th Reciklart festival, Alkatraz Gallery, Ljubljana, Slovenia
2020- Corona! Shut down?, online exhibition, NewMediaFest2020, (co-author: Manuel Brajnik)
2019- PRIMAVERA vabljeni mladi 2019 , DLUM Gallery, Maribor, Slovenia
2018- Interactive project/Triglav po Triglavu, online exhibition, MG+MSUM, Slovenia, (co-author: Klemen Zupanc
2017- 52th international painting Ex tempore Piran, Town Gallery Pirano, Pirano, Slovenia
2015- Luciano Benetton Collection – Imago Mundi, (co-authors: Klemen Zupanc, Arnož Božič)
2015- 50th international painting Ex tempore Piran, Town Gallery Pirano, Pirano, Slovenia

Awards:
2017- 1st. Prize/GRAND PRIX at the 52th international painting event EX-TEMPORE Pirano/Slovenia
2011- Group award for oustanding academic achievements, Academy of Fine Arts, University of Ljubljana
2007- Award for outstanding academic achievements, Academy of Fine Arts, University of Ljubljana

Residencies:
2021- Alojz Kocjančič house, Kubed, Slovenia, “Madeži; naftni in drugi”, Municipality of Koper, Visit Koper, Association Skala Kubed